KOWALCZYK JAKUB Photography

My inspirations

In photography, I’m inspired by a sense of the moment, certain: “decisive moment.” I am particularly interested in people and their surroundings. How do they live, what do they do, who are they? I am asking these simple questions, trying to find answers to them. I’m trying to better understand the reality by capturing it with my camera.

En photographie, je suis inspirée par un sens du timing, un certain sens du moment : “Le moment décisif”. Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les gens et leur environnement. Comment vivent-ils, que font-ils, qui sont-ils ? Je pose ces questions simples, en essayant d’y trouver des réponses. J’arrête la réalité et je la contemple. J’essaie de mieux le comprendre.

W fotografii kieruje się wyczuciem momentu, pewnym:  „Decyzyjnym momentem” . Najbardziej interesują mnie ludzie i ich otoczenie. To jak żyją, czym się zajmują, kim są? Zadaję te proste pytania, próbując znaleźć na nie odpowiedź. Zatrzymuje rzeczywistość i przyglądam się jej. Próbuję ją lepiej zrozumieć.


About Me

I’ve been working on photography since 2016. My area of specialization is street photography, which is everything that can be observed during the street “life”. In my pictures you can usually find: movement, contrasts and people.

Je travaille sur la photographie depuis 2016. Ma spécialité est la photographie “street photography”, c’est-à-dire tout ce qui peut être observé au cours de la “vie” de la rue. Dans mes photos, on peut généralement rencontrer : le mouvement, les contrastes et les gens.

Zajmuję się fotografią od 2016 roku. Moją specjalnością jest fotografia uliczna, czyli wszystko to co można zaobserwować podczas „życia” ulicy. Na moich zdjęciach najczęściej można spotkać: ruch, kontrasty i ludzi.